VERGADERDATA

De besturen van het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen altijd binnen 3 maanden te reageren op een aanvraag m.u.v. eventuele vakantieperiodes.


Omdat de aanvragen vanaf heden digitaal moeten worden aangeleverd, zullen de besturen van J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen de aanvragen de behandelen binnen maximaal 3 maanden, m.u.v. eventueel vakantieperiodes.


Wanneer u niet digitaal kunt aanleveren, kan dit nog altijd via het postadres.

Voor vragen over de vergaderdata kunt u altijd contact opnemen.

Toekenningen voor aanvragen vervallen na 3 jaar.