VERGADERDATA

De besturen van het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen altijd binnen 3 maanden te reageren op een aanvraag.


Omdat de aanvragen vanaf heden digitaal moeten worden aangeleverd, zullen de besturen van J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen de aanvragen de behandelen binnen maximaal 3 maanden.


Wanneer u niet digitaal kunt aanleveren, kan dit nog altijd via het postadres.

Toekenningen voor aanvragen vervallen na 3 jaar.