VERZOEK INDIENEN

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds kennen een aanvraagformulier. Verzoeken moeten tezamen met het formulier, en de daarbij behorende stukken, via de mail (Scholtenkammingafonds@provinciegroningen.nl) worden ingediend. Zie het aanvraagformulier voor de mee te zenden bijlagen. 

Verzoeken worden binnen uiterlijk 3 maand behandeld. Mocht u verzoeken niet digitaal kunnen aanleveren, kan dit via de post.

Kijk bij Maatschappelijk bereik voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage.  


Klik hieronder voor het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier J.B. Scholtenfonds & H.S. Kammingafonds.docx