UITZONDERINGEN BIJDRAGE


VOOR DE VOLGENDE UITGAVEN WORDEN GEEN BIJDRAGEN VERLEEND:


Restauratie van particuliere woonhuizen

Studiedoeleinden van welke aard ook

Jaarlijkse exploitatielasten

Muziekinstrumenten/uniformen

Geregeld terugkerende (jaarlijks of anderszins) activiteiten

Apparatuur (audio, film, computers e.d.)

Vakanties

Excursies

Reizen naar het buitenland

Verblijf van buitenlanders op uitnodiging van de aanvragende instelling

Particuliere uitgaven

Activiteiten van vriendenstichtingen

Gratis toegankelijke activiteiten of evenementen

Geschenken

Feestelijke bijeenkomsten waarvan de kosten hoofdzakelijk bestaan uit catering etc.

Landelijke aangelegenheden