Oprichting & doelstellingen

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds zijn gevestigd in Groningen.

De Commissaris van de Koning is voorzitter van beide fondsen. De bestuursleden dragen samen kennis van vele maatschappelijke ontwikkelingen in Groningen en voelen zich daarbij betrokken.

Lees meer...

Maatschappelijk bereik

Het bereik van beide fondsen samen is breed, ook omdat beide fondsen geen voorkeur hebben voor specifieke sectoren of zelf maatschappelijke ontwikkelingen willen sturen.

Er zijn echter een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van een van deze beide fondsen.

Lees meer...

Verzoek indienen

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds kennen een aanvraagformulier.

Verzoeken moeten via de mail ( scholtenkammingafonds@provinciegroningen.nl ) worden ingediend voorzien het aanvraagformulier en de daarbijbehorende stukken. (zie aanvraagformulier)

Meer informatie...

Vergaderdata

De besturen van het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen uw aanvragen binnen maximaal 3 maanden te beantwoorden.

Meer informatie...