Goedendag!

De Stichting Scholten Kammingafonds is vanaf 22 juli t/m 2 september gesloten en telefonisch niet bereikbaar. U kunt wel uw aanvragen indienen via de website. Deze aanvragen worden na 2 september in behandeling genomen. Mocht u een spoedvraag hebben dan kunt u die mailen naar: scholtenkammingafonds@provinciegroningen.nl. De mailbox zal in deze periode gemiddeld 1x per week worden bekeken.

Ik vertrouw erop en hiermee voldoende te hebben geïnformeerd!

WIE GOED DOET GOED ONTMOET


Dit gezegde past bij de heren H.S. Kamminga en J.B. Scholten, erflaters van de twee fondsen.

Het J.B. Scholtenfonds en H.S. Kammingafonds verlenen bijdragen aan sociale en culturele noden in de provincie Groningen.

Dit omvat een breed scala van activiteiten. Bijvoorbeeld van jubilea van koor- en muziekgezelschappen met speciale feestconcerten, Groningana (boeken), bijzondere theater-projecten, erfgoed-educatie in regionaal verband, renovaties van dorpshuizen en jeugdcentra, tot restauraties van monumenten, zoals kerken, molens, borgen en andere bijzondere objecten.

Vanwege de vele aanvragen en de uiteindelijk beperkte financiële middelen zijn vaak keuzes nodig die gebaseerd worden op het belang van aanvragen voor de inwoners van de provincie Groningen als geheel.

Op deze website vindt u alle gewenste informatie betreffende deze fondsen en hun bijzondere erflaters.

Oprichting & doelstellingen

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds zijn gevestigd in Groningen. 

De Commissaris van de Koning is voorzitter van beide fondsen. De bestuursleden dragen samen kennis van vele maatschappelijke ontwikkelingen in Groningen en voelen zich daarbij betrokken.

Lees meer...

Maatschappelijk bereik

Het bereik van beide fondsen samen is breed, ook omdat beide fondsen geen voorkeur hebben voor specifieke sectoren of zelf maatschappelijke ontwikkelingen willen sturen.

Er zijn echter een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van een van deze beide fondsen.

Lees meer...

Verzoek indienen

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds kennen een aanvraagformulier.

Verzoeken moeten via de mail (scholtenkammingafonds@provinciegroningen.nl) worden ingediend voorzien het aanvraagformulier en de daarbijbehorende stukken. (zie aanvraagformulier)

Meer informatie...

Vergaderdata

De besturen van het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds proberen uw aanvragen binnen maximaal 3 maanden te beantwoorden.

Meer informatie...