OPRICHTING EN DOELSTELLINGEN

Het H.S. Kammingafonds , gevestigd in Groningen, is opgericht in 1933 met als doel  de bevordering van geestelijke en stoffelijke verheffing van de bevolking van de provincie Groningen.   In de spelling uit die tijd tracht de stichting dit doel te bereiken door de behartiging van provinciaal Groningsche belangen en die naar wisselende omstandigheden, nu hier dan daar te steunen, naar gelang van behoeften en vooruitzichten en verder door toepassing van al zoodanige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, één en ander in den ruimste zin genomen en geheel ter beoordeling van het bestuur.

Het J.B. Scholtenfonds , ook gevestigd te Groningen, is opgericht in 1966 met als doel het lenigen van sociale en culturele noden en het stimuleren van sociale en culturele activiteiten in de provincie Groningen, één en ander in de ruimste zin van het woord, geheel ter beoordeling door het bestuur.

Het J.B. Scholtenfonds en het H.S. Kammingafonds werken nauw samen . De Commissaris van de Koning is voorzitter van beide fondsen. De bestuursleden dragen samen kennis van vele maatschappelijke ontwikkelingen in Groningen en voelen zich daarbij betrokken.